Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 46
Năm 2021 : 8.650
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch phát sóng - phát trên VTV7, Đài truyền hình Việt Nam -từ ngày 27-4-2020 đến ngày 02-5-2020

Lịch phát sóng - phát trên VTV7, Đài truyền hình Việt Nam -từ ngày 27-4-2020 đến ngày 02-5-2020

Lịch phát sóng - phát trên VTV7, Đài truyền hình Việt Nam -từ ngày 27-4-2020 đến ngày 02-5-2020

LỊCH PHÁT SÓNG
PHÁT TRÊN KÊNH VTV7 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
(Từ ngày 27/4/2020 đến 2/5/2020)
LỚP
GIỜ 
PHÁT 
SÓNG
THỨ/MÔN HỌC
THỨ 2  THỨ 3  THỨ 4  THỨ 5  THỨ 6  THỨ 7
Lớp 12
Từ
9:30
TOÁN  NGỮ VĂN  TIẾNG ANH (10)  TOÁN  NGỮ VĂN  TIẾNG ANH (10)
LỊCH SỬ  ĐỊA LÝ  VẬT LÍ  HOÁ HỌC  GDCD  SINH HỌC
HOÁ  TIẾNG ANH (7)  NGỮ VĂN  TIẾNG ANH (7)  SINH HỌC  LỊCH SỬ
Lớp 11
Từ
14:30
VẬT LÍ  TIẾNG ANH  HOÁ HỌC  SINH HỌC  LỊCH SỬ  ĐỊA LÝ
Lớp 9
NGỮ VĂN  TIẾNG ANH(10)  TOÁN  NGỮ VĂN  TIẾNG ANH (7)  TOÁN
TIẾNG ANH (7)  SINH HỌC  TIẾNG ANH (10)  TIẾNG ANH (7)  GDCD  TIẾNG ANH (10)
Lớp 8
Từ 
18:30
TIẾNG ANH   TOÁN  NGỮ VĂN  TIẾNG ANH   TOÁN  NGỮ VĂN
Lớp 6  TOÁN  NGỮ VĂN  TIẾNG ANH  TOÁN  NGỮ VĂN  TIẾNG ANH
Ghi chú
Tiếng Anh (10): Tiếng Anh hệ 10 năm
Tiếng Anh (7) : Tiếng Anh hệ 7 năm
THỨ 2 - NGÀY 27/4/2020
LỚP
GIỜ 
PHÁT 
SÓNG
MÔN  TÊN BÀI  ĐÀI PTTH
Lớp 12
Từ
9:30
TOÁN  Tích phân (Phần 3)  Đà Nẵng
LỊCH SỬ
Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam (1973-1975)
Hải Phòng
HOÁ  Bài 28. Luyện tập: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng  Hà Nội
Lớp 11
Từ
14:30
VẬT LÍ  Bài 23. Từ thông. Cảm ứng điện từ  Hà Nội
Lớp 9
NGỮ VĂN  Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ   Hải Phòng
TIẾNG ANH (7)  UNIT 8: CELEBRATION - LESSON 1   Hải Phòng
Lớp 8
Từ 
18:30
TIẾNG ANH   UNIT 8 - ENGLISH SPEAKING COUNTRIES - A CLOSER LOOK 2   Hà Nội
Lớp 6  TOÁN  Tính chất cơ bản của phân số   Hà Nội
THỨ 3 - NGÀY 28/4/2020
LỚP
GIỜ 
PHÁT 
SÓNG
MÔN  TÊN BÀI  ĐÀI PTTH
Lớp 12
Từ
9:30
NGỮ VĂN  Tiếp nhận văn học   Hà Nội
ĐỊA LÝ  Tổ chức lãnh thổ công nghiệp  Thừa Thiên Huế
TIẾNG ANH (7)  UNIT 12: WATER SPORTS - READING  TP. Hồ Chí Minh
Lớp 11
Từ
14:30
TIẾNG ANH  UNIT 7: FURTHER EDUCATION - GETTING STARTED  Hà Nội
Lớp 9
TIẾNG ANH(10)  UNIT 9: ENGLISH IN THE WORLD - GETTING STARTED  Hà Nội
SINH HỌC  Bài 44- Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật  Hưng Yên
Lớp 8
Từ 
18:30
TOÁN  Giải bài toán bằng cách lập phương trình   Hà Nội
Lớp 6  NGỮ VĂN  So sánh (tiết 1)  Hà Nội
THỨ 4 - NGÀY 29/4/2020
LỚP
GIỜ 
PHÁT 
SÓNG
MÔN  TÊN BÀI  ĐÀI PTTH
Lớp 12
Từ
9:30
TIẾNG ANH (10)  UNIT 7: ARTIFICIAL INTELLIGENCE - WRITING  Hải Phòng
VẬT LÍ  Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng  Thừa Thiên Huế
NGỮ VĂN  Chiếc thuyền ngoài xa (tiết 1)  Thừa Thiên Huế
Lớp 11
Từ
14:30
HOÁ HỌC  Bài 29. Anken (Tiết 1)  Hà Nội
Lớp 9
TOÁN  Tứ giác nội tiếp (Bài tập)  Hải Phòng
TIẾNG ANH (10)  UNIT 9: ENGLISH IN THE WORLD - A CLOSER LOOK 1  Thừa Thiên Huế
Lớp 8
Từ 
18:30
NGỮ VĂN  Hịch tướng sĩ (tiết 1)  Hà Nội
Lớp 6  TIẾNG ANH  UNIT 8: SPORT AND GAMES - GETTING STARTED  Hà Nội
THỨ 5 - NGÀY 30/4/2020
LỚP
GIỜ 
PHÁT 
SÓNG
MÔN  TÊN BÀI  ĐÀI PTTH
Lớp 12
Từ
9:30
TOÁN  Phương trình mặt phẳng    Hải Phòng
HOÁ HỌC  Chủ đề: Nhôm và hợp chất của nhôm   Hải Phòng
TIẾNG ANH (7)
UNIT 13: THE 22ND SEA GAMES -LANGUAGE FOCUS
Quảng Nam
Lớp 11
Từ
14:30
SINH HỌC
BÀi 26. Cảm ứng ở động vật  Hà Nội
Lớp 9
NGỮ VĂN  Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí   Hà Nội
TIẾNG ANH (7)  UNIT 8: CELEBRATION - LESSON 2  Hải Phòng
Lớp 8
Từ 
18:30
TIẾNG ANH   UNIT 8: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES - SKILLS 1  Hà Nội
Lớp 6  TOÁN  Khi nào thì góc xOy + yOz = xOz   Hà Nội
THỨ 6- NGÀY 1/5/2020
LỚP
GIỜ 
PHÁT 
SÓNG
MÔN  TÊN BÀI  ĐÀI PTTH
Lớp 12
Từ
9:30
NGỮ VĂN  Chiếc thuyền ngoài xa (tiết 2)  Thừa Thiên Huế
GDCD  Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ (tiết 3)  Hải Phòng
SINH HỌC  Bài 37 và Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật  TP. Hồ Chí Minh
Lớp 11
Từ
14:30
LỊCH SỬ
Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến 
trước năm 1873)
Hà Nội
Lớp 9
TIẾNG ANH (7)  REVIEW - UNITS 7, 8  Thừa Thiên Huế
GDCD  Chuyên đề: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân  Nam Định
Lớp 8
Từ 
18:30
TOÁN  Tam giác đồng dạng: Trường hợp đồng dạng thứ nhất   Hà Nội
Lớp 6  NGỮ VĂN
Bức tranh của em gái tôi  Hà Nội
THỨ 7- NGÀY 2/5/2020
LỚP
GIỜ 
PHÁT 
SÓNG
MÔN  TÊN BÀI  ĐÀI PTTH
Lớp 12
Từ
9:30
TIẾNG ANH (10)  UNIT 7: ARTIFICIAL INTELLIGENCE - COMMUNICATION AND CULTURE  Thừa Thiên - Huế
SINH HỌC  Bài 40. Quần xã sinh vật   Thái Bình 
LỊCH SỬ
Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu 
nước năm 1975
Hải Phòng
Lớp 11
Từ
14:30
ĐỊA LÝ  Nhật Bản (Tiết 1)  Hà Nội
Lớp 9
TOÁN  Luyện tập hàm số y = ax
2
Hải Phòng
TIẾNG ANH (10)  UNIT 9: ENGLISH IN THE WORLD - A CLOSER LOOK 2  Thừa Thiên Huế
Lớp 8
Từ 
18:30
NGỮ VĂN  Hịch tướng sĩ (tiết 2)  Hà Nội
Lớp 6  TIẾNG ANH  UNIT 8: SPORTS AND GAMES - A CLOSER LOOK 1  Hà Nội


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới