Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Trần Quốc Tuấn

khanhhoa-thcstranquoctuan@edu.viettel.vn